ALTII Projektni vodič

Iako već niz godina u cijelom svijetu jača svijest o nužnim bitnim promjenama u obrazovnim sustavima ne postoji suglasje ni što ni kako treba napraviti. Međutim dominira vjerovanje,
koje proizlazi iz kognitivističkih i konstruktivističkih teorija učenja, da je učenika potrebno staviti u središte procesa učenja. Unatoč tome, aktivno učenje je još rijetkost u praksi. COVIDOM-19 izazvana ograničenja u nastavi ubrzala su primjenu IKT, Interneta, video lekcija i video prijenosa predavanja. Svejedno, predavanja ostaju dominanti način podučavanja bilo u nastavi u živo bilo na daljinu.

Pri tome i dalje su pretežito jednosmjerno prenošenje informacija.
Nužno je promijeniti pasivna predavanja u interaktivna čime će započeti aktivnija uloga učenika u procesu obrazovanja.
Čestim i primjerenim postavljanjem pitanja učenicima te njihovim poticanjem da sami traže rješenje na probleme koje iznosi nastavnik, kao i poticanjem da sami postavljaju spontana pitanja tijekom predavanja u bitnom se može podići kvaliteta usvojenog znanja i razumijevanje.
Prepreka tome je osobno neiskustvo nastavnika u aktivnom učenju te nenaviknutost učenika na postavljanje pitanja i aktivno traženje odgovora.


Projekt predlaže izradu inovativnog alata za poticanje interaktivnosti na predavanju AudIT koji će imati svojstva koja se ne nalaze u sada dostupnim alatima za provjeru znanja i interakciju. Objedinit će poznata svojstva te ih prilagoditi potrebama učenika i učitelja. Inovativnim svojstvima kao što je bodovanje unikatnih odgovora, mogućnost da učenik
istovremeno odgovara i anonimno i pod svojim imenom, mogućnost da se odgovori usmjeravaju u bilo koju aplikaciju poput umnih mapa i igara bitno će se podići motivacija učenika da aktivno sudjeluju u predavanju.
Nizom inovativnih rješenja olakšat će se primjena alata učiteljima bez obzira na obrazovnu situaciju, okoliš i tehnološku opremljenost u kojoj se nađu. Inovativnost alata je i što njegovo korištenje neće zahtijevati održavanje niti proširivanje resursa poslužitelja kad ga koristi vrlo veliki broj korisnika.


Primarna ciljna supina korisnika projekta su nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.
Škole partneri u projektu će stvoriti jezgru od 50 iskusnih praktičara koji će stvarati metodičke upute za potencijalne korisnike kako bi im konkretnim primjerima dali znanje i ideje kako da primjene interaktivnosti u vlastitoj nastavi.
Kako bi učiteljima olakšali korištenje AudIT-a, konzorcijski partneri će izraditi i LMS (Learning Management System – sustav za upravljanje učenjem) s metodičkim uputama i primjerima. LMS sustav bit će koncipiran kao materijal za samoučenje i učiteljima će omogućiti dodatnu edukaciju i ideje kako poboljšati interaktivnost na nastavi uz korištenje AudIT-a.


AudIT će pratiti i interaktivni ekspertni sustavi za korištenje ( tekst, snimke, video – koncipirani kao stablo odluke koji će učitelje jednostavno i lako voditi do odgovora) i interaktivni ekspertni sustav za instalaciju (ako učitelji žele imati kopiju AudITa na vlastitom serveru – radi pouzdanosti, dodavanja funkcionalnosti ili privatnosti odgovora i pitanja učenika).
Mrežne stranice projekta će sadržati tekstualne i video upute, ekspertni sustav, te bazu dobre prakse kao i adresar iskusnijih praktičara spremnih pomagati novim zainteresiranim nastavnicima.

Rezultati projekta će se diseminirati putem obrazovnih vlasti, strukovnih udruga i medija u sve zemlje EU i kandidate.
Očekuje se da će dugoročno rezultati projekta omogućiti svakom zainteresiranom učitelju da poveća interaktivnost svojih predavanja i drugih obrazovnih aktivnosti. Time će učenici početi zauzimati aktivnu ulogu u procesu usvajanja znanja što vodi postizanju viših obrazovnih ishoda.

Projektna kartica.