Promocija projekta ALTII u BiH

AQUILONIS d.o.o.

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA
IN GIMNAZIJA MARIBOR

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR

—————————————

PROJEKT: AKTIVNO UČENJE KROZ POBOLJŠANU INTERAKTIVNOST

PROJECT NO.
2020-1-HR01-KA226-SCH-094735

PROMOCIJA PROJEKTA ALTII U BIH I OCJENA RADA AUDIT-a

Tijekom provođenja radionica Unapređenja kapaciteta u oblasti istraga cyber kriminala unutar programa EU 4 FIGH AGAINST CYBERCRIME IN BIH u periodu od 29.3.2022 do 28.6.2022. koje provodi dr. sc. Predrag Pale sudionici ove edukacije će testirati i ocijeniti funkcionalnosti AudIT-a.

Polaznici ove edukacije su se online upoznali s projektom ALTII kao i s programom AudIT-a.

  • Kategorija objave:Diseminacija