Rad na AudIT-u– gdje smo sada?

Projektni tim rad na projektu i planiranje projektnih aktivnosti započeo je odmah po obavijesti NA o sufinanciranju projektnog prijedloga.

Službene projektne aktivnosti započele su 1.3.2021. godine radom na vizualnom identitetu projekta, web stranici, sustavu za dijeljenje i pohranu sadržaja, izradom loga.

Aktivnosti je predvodio projektni koordinator, a partneri su sudjelovali s idejama i prijedlozima, te komentarima na predložena rješenja.

31.3.2021. održan je i uvodni, Kick of sastanak projektnih partnera. Sastanak je održan preko ZOOM platforme, a posebno nam je zadovoljstvo bilo ugostiti i predstavnicu Agencije za mobilnost i programe EU zaduženu za naš projekt – gospođu Anu Kunović Roca koja je pozdravila konzorcijske partnere i podsjetila na bitne elemente tijekom provođenja projekta.

23.4.2021. održana je prva u nizu online radionica za projektne partnere – O1.A1.1 Radionica IKT alata za interaktivnost. Cilj je radionice bio da projektni partneri zajedničkim radom definiraju pojam „interaktivnost“, što ona znači za naš projekt, za učitelje u školama, a što za učenike.

Za samu radionicu svi konzorcijski partneri trebali su pripremiti recenziju jednog od trenutno dostupnih alata za povećanje interaktivnosti na predavanjima (eng. ARS), isprobati odabrani alat s učenicima i uočiti na nedostatcima alata koja bi to svojstva trebao sadržavati naš budući alat za povećanje interaktivnosti – AudIT.

2.5.2021. Za aktivnost O1.A1.3 Potvrđivanje funkcionalnosti AudIT-a – projektni partner FER snimio je video o funkcionalnostima AudIT-a i potvrdi primjene zaključaka s održane radionice O1.A1.1.

Prije izrade elaborata i videa o funkcionalnostima AudIT-a, projektni koordinator Aquilonis je, zajedno s projektnim partnerom FER, a na temelju zaključaka s radionice O1.A1.1 projektirao AudIT korisničko sučelje što je bio cilj aktivnosti O1.A1.4.

7.5.2021. održana je online radionica O1.A1.5 Radionica provjere korisničkog sučelja. Za radionicu projektni su partneri pripremili prezentaciju o svom iskustvu u korištenju ARS alata u podučavanju.

Prezentacije koje su partneri prezentirali dio su rada na IO – O1.A1.2 Ispitivanja korištenja alata za pojedine predmete. Svaki je partner odabrao ARS alat koji najčešće koristi tijekom interaktivne nastave – predstavio scenarij korištenja, ključne elemente:razred/dob učenika/teme/koje vrste pitanja postaviti/koliko/s kojim ciljem.

Prije radionice projektni su partneri pogledali video i elaborat o funkcionalnostima AudIT-, a na radionici su zajednički isprobali probnu verziju (eng. mockup version) AudIT alata koju je izradio partner FER, u suradnji s projektnim partnerima.

Postavljanje mockup verzije alata AudIT važna je isporučevina u radu na intelektualnim rezultatima jer je stvorena osnova i kostur za daljnju nadogradnju, a i korištenje u narednim projektnim aktivnostima. Projektni su partneri na temelju mockup verzije dali inpute voditelju aktivnosti O1.A1.6 – FER-u i definirana je konačna arhitektura alata AudIT.

28.9.2021. završena je aktivnost O1.A1.7 Projektiranje softvera – AudIT-a. U skladu s aktivnostima O1.A1.6 i O1.A1.7 razrađena je arhitektura sustava te je oblikovana specifikacija softverskih zahtijeva.

Kao rezultat aktivnosti O1.A1.6 i O1.A1.7 nastao je dokument s opisom arhitekture sustava, specifikacijom softverskih zahtijeva na sustav te preporukom implementacijskih tehnologija.

U skladu s aktivnosti O1.A1.8 implementirana je i javno dostupna prva inačica AudIT sustava koja implementira sve glavne funkcije alata definirane zahtjevima u projektnoj prijavi i na radionici s partnerima: prikupljanje tekstualnih poruka publike ili njihovih ABCDE odgovora u anonimnom ili registriranom načinu rada te njihov prikaz na grafu, u tekstualnom obliku, oblaku riječi uz podršku za grupiranje poruka na temelju njihove sličnosti.

27.1.2022. završena je aktivnost O1.A1.8 Izrada AudIT-a. Tijekom veljače partneri rade na testiranju alata, a planirana je i zajednička radionica testiranje sustava i to: 1) testiranje uporabivosti korisničkog sučelja, 2) testiranje implementirane aplikacije s ciljem identifikacije grešaka ili problema, 3) testiranje implementirane aplikacije s ciljem vrednovanja upotrebljivosti implementiranih algoritama za procjenu sličnosti tekstualnih poruka. Pratite naš rad i dalje J

  • Kategorija objave:AudIT