Trenutno pregledavate Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu vodeća je obrazovna institucija u zemlji s 31 fakultetom, 3 umjetničke akademije i raznim sveučilišnim centrima i odjelima. Kao sveobuhvatno javno srednjoeuropsko sveučilište, UNIZG nudi obrazovne programe u svim znanstvenim područjima (umjetnost, biomedicina, biotehnologija, inženjerstvo, humanističke znanosti, prirodne znanosti i društvene znanosti) i širok spektar tečajeva na svim razinama studija, od dodiplomskog do postdiplomskog za više od 70 000 učenika. Sveučilište se ističe ne samo u nastavi, već i u istraživanju, pridonoseći s preko 50 posto godišnjem rezultatu istraživanja u Hrvatskoj.

Fakultet elektrotehnike i računarstva najveći je tehnički fakultet i vodeća obrazovna i istraživačka institucija u području elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije i računarstva u Republici Hrvatskoj. Budući da je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, FER vuče korijene iz Tehničkog fakulteta, osnovanog 1919. godine. 1956. godine odsjeci Tehničkog fakulteta prerasli su u četiri nova fakulteta, među kojima je i Elektrotehnički fakultet. Fakultet danas nudi značajne obrazovne i istraživačke i razvojne sadržaje, uključujući 35 predavaonica, više od 60 laboratorija, kongresni centar, telekonferencijski centar, središnju knjižnicu i 12 knjižnica odjela, studentski restoran, sportske i rekreacijske sadržaje na 43308 m2.

Fakultet je organiziran u 12 odsjeka koji predstavljaju središnja mjesta obrazovanja, istraživanja i razvoja u različitim područjima. Sadašnje istraživačko i obrazovno osoblje obuhvaća više od 190 profesora i 202 asistenta u nastavi i istraživanju te oko 3300 studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju i 326 doktorata. Sve te brojke jasno ističu vrlo poletne aktivnosti u nastavi i istraživanju.

Fakultet je razvio vrijednu međunarodnu suradnju s mnogim istraživačkim institucijama širom svijeta, bilo izravno ili kroz među sveučilišnu suradnju.

Trenutno FER sudjeluje u 220 projekata, kako EU, tako i nacionalnih, financiranih raznim shemama bespovratnih sredstava:

• HORIZON 2020 – 21 projekt

• BILATERAL – 9 projekata

• ERASMUS + – 6 projekata

• HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST – 106 projekata

• Europski fond za regionalni razvoj – 47 projekata

• Europski socijalni fond – 8 projekata

• Ostalo – 9 projekata

DOPRINOS ORGANIZACIJE PROJEKTU ALTII:

Opis prethodnog iskustva i prepoznatljivost Partnera

Kapaciteti FER-a vidni su i kroz OPKK i OPLJUP 2014.-2020. sa ukupno 40 projekata pomoću kojih se FER istakao kao jedan od lidera u prioritetnoj osi Istraživanja, razvoja i inovacija, te u područjima obrazovanja i dobrog upravljanja. FER je bio vodeća hrvatska institucija po uspješnosti prijava u programu FP7 (u ukupnom iznosu za FER od više od 16 M€) i nositelj 4 projekta iz poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ (2014.-2016.) sufinanciranih iz EFRR, ukupne vrijednosti veće od 20 Mkn. Na nacionalnoj razini, FER je nositelj do sada 156 odobrenih projekata pod potporom Hrvatske zaklade za znanost).

Izdvajamo projekte:

1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS) (37,5 Mkn, ESIF 2014-2017, 1.11.2017.- 30.11.2023.)

2. Kompaktna gradska vakuumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima (RASCOFER-

SMART-EV) (30,5 Mkn, ESIF 2014-2017, 1.1.2017.-31.12.2020.)

3. Primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva (HKO-BI) (4 Mkn, ESIF 2014-2017, 22.3.2019. -21.3.2021.)

4. Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva (FER-IN) (1,8 Mkn, ESIF 2014-2017, 12.10.2018.- 11.10.2020.)

5. Iz linije H2020 u provedbi su 33 projekta.

Ljudski potencijali Partnera

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) ima 590 djelatnika, 374 financiranih iz državnog proračuna i 216 iz vlastitih sredstava, od čega je 196 osoba zaposleno u znanstvenonastavnom zvanju. FER raspolaže s četiri zgrade površine oko 35.000 m2. Djelatnici su okupljeni u 12 zavoda, 3 službe, 3 centra i Središnju knjižnicu. Centar za potporu istraživanju i radu na projektima podupire istraživanja, rad na projektima i međunarodnu istraživačku suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga vlasništva i transfera tehnologije. Centar karijera FER-a je središnje mjesto za pružanje pomoći studentima tijekom i neposredno nakon završetka studija vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata. Centar informacijske potpore osigurava informacijsku i administrativnu podršku svim procesima. FER je tijekom posljednjih 5 godina osnažio kapacitete nabavom istraživačke opreme ponajprije sredstvima iz međunarodnih istraživačkih projekata te projekata jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (>2 M€).

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

EU PROGRAMEYearProject Identification of Contract NumberApplicant Benenficiary Name
Erasmus +20182018-1-PL01-KA202-050820KFB Polska Sp. z o.o.
Erasmus +20182018-1740/001-001Obrtničko učilište-Ustanova za obrazovanje odraslih
HORIZON 20202017754450-2017University of Zagreb Fakulty of Electrical Engineering and Computing
HORIZON 20202018764951-2018Tampere University of Tecnology, Finska
Erasmus +20172017-1-HR01-KA203-035408University of Zagreb Fakulty of Electrical Engineering and Computing
Erasmus +20172017-1-PL01-KA202-038577KFB Polska Sp. z o.o.

  • Kategorija objave:Partneri