Drugi transnacinalni projektni sastanak (Maribor, Slovenia)

REPORT – 2nd TRANSNATIONAL PROJECT MEETING (Maribor, Slovenia)

održan 30. lipnja 2022. godine

 Prisutni:

 • Vesna Kezdorf, koordinator, Aquilonis, Hrvatska
 • Marija Vurnek, Aquilonis, Hrvatska 
 • Juraj Petrović – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska 
 • Ivica Vukoja – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska 
 • Ane Krull – Tartu Vocational College, Tartu, Estonia
 • Mirko Đukić – Zavod Antona Martina Slomška, Maribor, Slovenia
 • Maja Vičić Krabonja – Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Maribor, Slovenia

Datum održavanja: TMP je započeo u 10,00 sati i trajao je do 17 sati, a nakon sastanka projektni tim je posjetio Zavod Antona Martina Slomška u Mariboru.

Agenda:

10-10:30DobrodošlicaAndreja Zver Dobaj and Maja Vičič – Krabonja
10:30 – 11:00Status aktivnosti na projektuVesna Kezdorf i Marija Vurnek
11:00-12:00Informacija o Interim reportu Administrativne informacijeVesna Kezdorf i Marija Vurnek
12:00-12:15Minute za druženjeSvi partneri
12:15 – 14:00Izvješća pojedinih partnera o metodologijamaSrednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Tartu VOCO Zavod Antona Martina Slomška Fakultet Elektrotehnike I računarstva  
12:15 – 14:00Minute za druženjeSvi partneri
14:00 – 14:15Planiranje aktivnosti za slijedećih 6 mjeseciSvi partneri

1.    Prezentacija postignutih rezultata

 Tijek aktivnosti
O1.A1.1 – ICT Radionica o interaktivnosti alata23.4.2021. održana je prva u nizu online radionica za projektne partnere – O1.A1.1 Radionica ICT alata za interaktivnost. Za samu radionicu svi partneri konzorcija morali su pripremiti recenziju jednog od trenutno dostupnih alata za povećanje interaktivnosti predavanja (ARS), isprobati odabrani alat sa studentima i uočiti nedostatke alata koje bi te značajke trebale uključiti naše budući alat za povećanje interaktivnosti – AudIT. ISHODI: Prezentacije partnera o ARS alatimaRasprava i zaključci o skupu potrebnih funkcija za AudiIT  
O1.A1.3 Potvrđivanje funkcionalnosti AudIT-a i O1.A1.4 Dizajn korisničkog sučelja  2.5.2021. Za aktivnost O1.A1.3 Potvrđivanje funkcionalnosti AudIT-a – projektni partner FER snimio je video o funkcionalnostima AudIT-a i potvrđivanju primjene zaključaka s radionice O1.A1.1. Prije razrade i videa o funkcionalnostima AudIT-a, koordinator projekta Aquilonis je zajedno s projektnim partnerom FER-om, a na temelju zaključaka s radionice O1.A1.1 osmislio korisničko sučelje AudIT-a što je i bio cilj aktivnosti O1. .A1.4.     ISHODI: KomentariAudIT korisničko sučelje  
O1.A1.5 Radionica verifikacije korisničkog sučelja i O1.A1.2 Testovi o korištenju alata za školske predmete  7.5.2021. Radionica verifikacije korisničkog sučelja Partneri su iznijeli prijedloge i zaključke o sučeljima. Predavanje o sučeljima upoznalo ih je s pojmovima: korisničko iskustvo, model kognitivnog sustava, pristupačnost, označitelji, mapiranje, pristupačnost. Prezentacije su dio rada na IO – O1.A1.2 Testovi korištenja alata za pojedine predmete. Svaki partner odabrao je ARS alat koji se najčešće koristi tijekom interaktivne nastave – predstavio scenarij korištenja, ključne elemente: razred / dob učenika / teme / koje vrste pitanja postaviti / koliko / za koju svrhu. ISHODI: AudIT mockup verzijaTestiranje mockup verzijePrezentacija na ARS-u o određenim temama  
O1.A1.6 Definiranje arhitekture sustava i O1.A1.7 Dizajn softvera – AudiT  28.9.2021. aktivnost O1.A1.7 Dizajn softvera – AudIT je završena. Sukladno aktivnostima O1.A1.6 i O1.A1.7 razvijena je arhitektura sustava i izrađena specifikacija softverskih zahtjeva. Kao rezultat aktivnosti O1.A1.6 i O1.A1.7 kreiran je dokument s opisom arhitekture sustava, specifikacijom softverskih zahtjeva za sustav i preporukom implementacije.     ISHODI: Dokument o arhitekturi sustava  
O1.A1.8 Razvoj i revizije  27.1.2022. aktivnost O1.A1.8 Razvoj revizije je završen. Tijekom veljače partneri su radili na testiranju alata: 1) testiranje upotrebljivosti korisničkog sučelja, 2) testiranje implementirane aplikacije radi utvrđivanja grešaka ili problema, 3) testiranje implementirane aplikacije za procjenu upotrebljivosti implementiranih algoritama, procjena sličnosti tekstualnih poruka.     ISHODI: Prva verzija AudIT-a  
O1.A1.9 Testiranje s partnerima i O1.A1.10 Ispravci revizije  30.2.2022. aktivnost O1.A1.9 AudIT Testiranje s partnerima je završeno. Partneri su iznijeli svoje prijedloge o potrebnim izmjenama sustava AudIT   ISHODI: Prevedeno sučelje na slovenski i estonski5 metodologija koje koriste AudITPrijedlog AudIT logotipa  
O1.A1.11 Ispitivanje krajnjeg korisnika i O1.A1.12 Ispravci revizije  29.6.2022. aktivnost O1.A1.12 AudIT Ispravci završeni nakon suradnje na aktivnosti O1.A1.11 Testiranje krajnjeg korisnika ISHODI: Grafički napredan alatPrijedlozi partnera ugrađeni    
O1.A1. Razvoj alata AudIT – zaključci  Možemo zaključiti da je rad na dijelu O1.A1. Razvoj AudIT alata u potpunosti je u skladu s predloženim vremenom, planiranim budžetom, postignutim ciljevima, izvrsnom suradnjom s partnerima i visokom motivacijom.  
O1.A2. LMS s metodološkim uputama i primjerima zapoboljšati interaktivnost Rad na drugom dijelu našeg intelektualnog rezultata – O1.A2.LMS s metodološkim uputama i primjerima za poboljšanje interaktivnosti odvijao se paralelno s aktivnostima na O1.A1. Razvoj AudiIT-a. 
O1.A2. Radionica interaktivnosti i definiranje struktureinteraktivni materijali za samoučenje 14.5.2021. O1.A2.1 Radionica interaktivnosti i definiranje strukture interaktivnih materijala za samoučenje. Za radionicu su partneri pripremili kratku prezentaciju na temu koja je učenicima posebno teška ili manje razumljiva, u okviru predmeta koje predaju. Partneri su jedni drugima bili učitelji, a kroz zajedničku raspravu davali su se prijedlozi kako učenicima olakšati razumijevanje teme koju su odabrali za izlaganje.   ISHODI: Prezentacije partneraUčitelji su nakratko postali studentiDefinirane potrebe nastavnika u partnerskom okruženju u skladu s uputama s radionice  
O1.A2.2 Identifikacija potreba učitelja i učenika iO1.A2.4 Metodologije početne interaktivnosti temeljene na školskim predmetimas primjerima Aktivnost O1.A2.2 Započeta identifikacija potreba nastavnika i učenika 6.7. 2021. zajedno s aktivnošću O1.A2.4 Metodologije početne interaktivnosti. Rad je započeo online radionicom kako bi se uskladile potrebe i uskladilo zajedničko djelovanje. Projektni partneri radili su na prepoznavanju potreba učenika s kojima se susreću u svom radu. Cilj radionice bio je pomiriti potrebe nastavnika i učenika te izraditi predložak za daljnji rad na IO.   ISHODI: Predložak za daljnje metodologije3 metodologijeDefinirane potrebe učenika u partnerskom okruženju
O1.A2.5 Radionica usklađivanja metodologije iO1.A2.6 Izrada metodologija za predmete s početnimprimjeri O1.A2.5 Radionica usklađivanja metodologije održana je u obliku tri manje radionice kako bi se osiguralo da su svi partneri sudjelovali u aktivnosti i imali priliku doprinijeti i komentirati metodološke primjere razvijene iz aktivnosti O1.A2.4 i O1. A2 .3. Uloga partnera bila je da dalje implementiraju komentare na novi obrazac koji im je dostavio voditelj projekta i tako započnu aktivnost O1.A2.6 – Razvoj metodologija za predmete s početnim primjerima.   ISHODI: Povratne informacije o početnim metodologijamaPovratne informacije o predlošku  
O1.A2.7 Workshop testing methodologies and exampl10. prosinca 2021. partneri na projektu održali su još jednu u nizu online radionica za testiranje predložaka za daljnji rad na projektu (O1.A2.7 Workshop testing methodologies and examples). Radionica je osmišljena kao zajednički razvoj interaktivnog predavanja na svakodnevnu, opću temu koju su partneri odabrali glasovanjem na početku radionice. Završetkom radionice projektni partneri su započeli rad na velikoj cjelini – O1.A2.8 – Ispravci metodologija i razvoj primjera. Cilj aktivnosti je da svaki član projektnog tima izradi 10 metodologija s primjerima korištenja alata AudIT u nastavi.   ISHODI: Partneri su odredili razumijevanje predloška, ​​ciljeve metodologija i način uključivanja ARS alata u planiranje metodologija  
O1.A2.8 Ispravci metodologija i razvoj primjera Još traje   OČEKIVANI ISHODI: 10 metodologija po partneru/sudioniku (najmanje 50 za projekt pripremiti)  
O1.A2. LMS s metodološkim uputama i primjerima za poboljšati interaktivnost – ZAKLJUČCI  Također možemo zaključiti O1.A2. LMS s metodološkim uputama i primjerima za poboljšanje interaktivnosti našeg intelektualnog rezultata u potpunosti je u skladu s planiranim proračunom, ostvarenim postavljenim ciljevima, održanom izvrsnom suradnjom s partnerima i visokom motivacijom sudionika.  

2.    Sažetak sastanka  

U četvrtak 30.6.2022. održan je Transnational Project Meeting u Srednjoj ekonomskoj školi i gimnaziji u Mariboru https://www.ses-mb.si/. Projektna domaćica Transnational Project Mitinga bila je Maja Vičić – Krabonja koja je timove iz Fakulteta elektrotehnike i računarstva https://www.fer.unizg.hr/, Zavoda Antona Martina Slomška Maribor https://www.z-ams.si/index.php/sl/, Tartu Rakendusliku Kolledž / Tartu Vocational College iz Estonije https://voco.ee/ i Aquilonisa  http://www.aquilonis.hr/Poslovanje/altii.html dočekala, te sastanak i cijelu organizaciju događanja odradila na visokom nivou.

Tijekom sastanka je koordinator Aquilonis prezentirao dosadašnje aktivnosti u projektu, status projekta, odličnu ocjenu Agencije za mobilnost i programe EU na jednogodišnji rad projektnog tima, administrativne upute i zahtjeve pred timom. Zatim su partneri prezentirali svoje doprinose na projektu, te je donijet zaključak kako je tijek projekta potpuno u skladu s planiranim i zacrtanim aktivnostima u prijavi projekta.

Prezentacija FER-a

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Maribor, Slovenia

OUR PLANS?

 • Workshop at our school
 • Creating 10 new examples of methodology
 • Testing of methodology (in 3 classes)
 • Webinar for Innovative pedagogy 1:1 project in September or October 2022 (together with ZAMS)
 • Cooperation with ZAMS with further translations and final conference

Na kraju sastanka je napravljen plan rada do kraja projekta, definirane su aktivnosti koje se moraju odraditi, promotivne aktivnosti koje su pred projektnim timom, te se razgovaralo o završnim konferencijama.

Po završetku sastanka, cijeli projektni tim je posjetio Zavod Antona Martina Slomška u Mariboru https://www.z-ams.si/index.php/sl/, gdje se razgovaralo o suradnji unutar projekta,  te o mogućim budućim projektima ovog projektnog tima. S direktorom dr. sc. Andrej Flogijem se razgovaralo o primjeni rezultata ovog projekta u Zavodu, te u okolnim školama i fakultetima.

3.    Plan za slijedećih 6 mjeseci

 Tijek aktivnosti
UČINITI: O1.A2.10 Ispravci metodologija i primjeri  Ø  izvršiti potrebne izmjene metodologija (u skladu s odgovorima i reakcijama studenata i kolega)Ø  KADA: 12/2022, 1/2023  
UČINITI: O1.A2.11 Odabir i uspostava LMS-a  Odabrati i uspostaviti  LMSØ  TKO: AquilonisØ  KADA: Prema Planu  
UČINITI: O1.A2.12 Popunjavanje sadržaja LMS metodologijomupute i primjeri Popunjavanje sadržaja LMS-a metodološkim uputama i primjerima Ø  TKO: svi partneriØ  KADA: Prema Planu    
UČINITI – OPĆENITO  Ø  Najmanje 50 metodologijaØ  Testirano na studentima – uključeno najmanje 100 studenataØ  Povratne informacije studenata (upitnici)Ø  Povratne informacije od nastavnika (upitnici)Ø  LMS

I na kraju je provedena diskusija obaveznom provođenju slijedećih aktivnosti: 

4.    PLANIRANE AKTIVNOSTI

5.    Završetak TMP-a i posjeta Zavodu

Nakon završetka TMP-a sudionici su popunili evaluacijske listiće, a onda su podijeljeni i certifikati sudionicima, pa je cijeli projektni tim posjetio Zavod Antona Martina Slomška, Maribor, Slovenia. U Zavodu nas je dočekao direktor dr.sc. Flogi, kojega smo izvjestili o statusu projekta te o aktivnostima koje je potrebno provesti do kraja projekta.  Isto tako, razgovaralo se mogućim novim projektima koje bi mogli provoditi unutar ovako dobrog projektnog tima.

Bilješku sastavila: Vesna Kezdorf, koordinator projekta ALTII