Početni sastanak projektnog tima ALTII

Dragi partneri,

Pozivamo Vas na Početni sastanak projektnog tima Erazmus projekta Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost ALTII. Sastanak će se održati, ZOOM platformom,  u srijedu 31. ožujka 2021. s početkom u 10,00 sati i trajati će do 14,00 sati U svrhu boljeg upoznavanja partnera u ovom projektu, molimo Vas da pripremite Power Point prezentaciju o svojem projektnom timu i organizaciji.

A G E N D A

 SatAktivnost
10-10,30Uvodni pozdrav (MV – Aquilonis)
10,30-11,30Prezentacija partnera AQUILONIS d.o.o. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA
 IN GIMNAZIJA MARIBOR
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA  MARIBOR
11,30-12,30O projektu – MV (Aquilonis) i JP (FER)
12,30-12,45Diskusija
12,45-13,00Odmor
13,00-13,30IT podrška (AR – FER)
13,30-14,00Plan aktivnosti slijedeća 3 mjeseca (MV – Aquilonis)
14,00-14,30Diskusija i pitanja
14,30-15,00Zatvaranje događanja.