Trenutno pregledavate Radionica o interaktivnosti i definiranju strukture materijala za samostalno učenje – sažetak

Radionica o interaktivnosti i definiranju strukture materijala za samostalno učenje – sažetak

O1.A2  LMS S METODOLOŠKIM UPUTAMA I PRIMJERIMA ZA POBOLJŠANJE INTERAKTIVNOSTI
O1-A2-1 RADIONICA O INTERAKTIVNOSTI I DEFINIRANJU STRUKTURE MATERIJALA ZA SAMOSTALNO UČENJE  
4.6.202110:00 – 14:00 satiZOOM
OrganizatorKoordinator projekta : Aquilonis d.o.o.
RadionicaPozivnica Agenda  Zadaci za partnere
ZapisničarVesna Kezdorf  
UVODNI POZDRAV
5 minAquilonis d.o.o. – Marija Vurnek
Prezentacije partnera: ARS iskustva (5-10 minuta po partneru)  
90 min   
dr. sc. Predrag Pale: Predavanje: Učenje i interaktivnost    Rasprava:   Što je još interaktivnost i kako se ona postiže?    
Prezentacija FER

– rasprava partnera
ZAKLJUČCI III. RADIONICE A1.A2.1
Sastavio :  Juraj Petrović
U pripremi za radionicu partneri su imali zadatak pripremiti 5-10 minutni isječak prezentacije koja je inače uključena u njihov nastavni plan, a koji je studentima ili učenicima izazovan za savladavanje. Naslovi prezentacija koje su partneri pripremili su: „IT-system specialsits – what do they do?“ (KTH), „Discrete-time Fourier transform“ (FER) i „Vienna congress“ (SEŠ-MB). Dodatno, partneri su prije ove aktivnosti dobili zadatak provjeriti popis specifikacija i funkcija AudIT alata (O1.A1.3) i po potrebi dopuniti dokument u kojem su navedene.  

U okviru radionice profesor Predrag pale održao je predavanje o učenju u kontekstu kognitivnih teorija učenja s naglaskom na Teoriju kognitivnog opterećenja i Kognitivnu teoriju multimedijskog učenja. Te teorije iskorištene su kao kontekst za interaktivnost, njenu važnost i ulogu u usvajanju znanja. U diskusiji koja je uslijedila nakon predavanja partneri su razgovarali o svom viđenju interaktivnosti. U zaključku radionice, interaktivnost je definirana u kontekstu tehnologija koje se u obrazovanju mogu koristiti za pospješivanje interakcije između predavača i publike i u kontekstu metoda koje predavač može koristiti neovisno o dostupnim tehnologijama, a s ciljem aktivnog uključivanja učenika ili studenata u procesu konstrukcije znanja.

Partneri su održali vlastite prezentacije i u okviru svake diskutirali elemente za interaktivnost koje koriste. Na temelju radionice partneri su postigli zajedničko razumijevanje pojma interaktivnosti koje je preduvjet za daljnje aktivnosti definiranja vezanih potreba učenika i učitelja (O1.A2.3) te razvoja metodika za podršku interaktivnosti (O1.A2.4).    
Evaluacija

  • Kategorija objave:Diseminacija