You are currently viewing Radionica usuglašavanja metodika – sažetak

Radionica usuglašavanja metodika – sažetak

Radionica usuglašavanja metodika O1.A2.5 održana je u obliku tri manje radionice kako se osiguralo da su svi partneri ukupno sudjelovali na toj aktivnosti i imali priliku dati svoj doprinos i mišljenje o razvijanim metodičkim primjerima iz aktivnosti O1.A2.4 – inicijalne metodike interaktivnosti za predmete s primjerom. Te metodičke primjere partneri su učitali na dijeljeni mrežni diskovni prostor nakon čega ih je voditelj projekta pregledao i sastavio povratnu informaciju na svaki. Partneri su se pridružili u terminima 23.9.2021. u 12 sati (ZAMS – Miro Đukić, Žiga Kobše i Jakob Murko), 14 sati (TARTU – Katlin Kask-Adamson, Vilve Pohla i SEŠMB – Maja Vičić krabonja) i 28.9.2021. u 10 sati (TARTU – Signe Vedler and Anne Krull).

U okviru sastanaka partneri su dobili povratnu informaciju o svojim predanim metodičkim primjerima te su ujedno i  imali priliku pružiti voditelju projekta povratnu informaciju o strukturi obrazaca za razradu metodičkih primjera. Na svim sastancima su sudjelovali su Vesna Kezdorf i Marija Vurnek u ime voditelja projekta Aquilonis d.o.o i Juraj Petrović u ime FER-a. U zaključku sastanaka usvojen je prijedlog nekih partnera da se obrazac za razradu metodike skrati izbacivanjem detaljne razrade lekcije te da se ona uključi u razradu primjera „step-by-step“. Također je izbačeno zadnje pitanje iz drugog dijela obrasca koje se odnosilo na općenite ciljeve Erasmus programa. Partneri nisu imali dodataka na listu potreba učenika i učitelja koja je predložena u okviru prethodne radionice O1.A2.3.

U zaključku održane radionice partnerima su vraćeni dokumenti s primjerima metodika koje su prethodno predali. Vraćeni dokumenti uključuju komentare koji su tijekom radionice usmeno prodiskutirani. Uloga je partnera dalje provesti u djelo komentare na novi obrazac koji će im dostaviti voditelj projekta i tako provesti aktivnost O1.A2.6 – Izrada metodika za predmete s inicijalnim primjerima.

Snimke susreta pripremio: Alen Rendulić

https://www.youtube.com/watch?v=Uvxo-FWhHRA
https://www.youtube.com/watch?v=bFz8BTyE43M
https://www.youtube.com/watch?v=WFQ4-BgdZ2k