Promocija projekta ALTII u Puli

AQUILONIS d.o.o.

 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA
IN GIMNAZIJA MARIBOR

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR

—————————————

PROJEKT: AKTIVNO UČENJE KROZ POBOLJŠANU INTERAKTIVNOST

 

PROJECT NO.
2020-1-HR01-KA226-SCH-094735

                                                              promocija projekta ALTII u – testiranje AudIT-a (2022-04-08)

Tijekom edukacije za edukatore iz područja matematičkih i STEM znanosti „Vizualizacija i STEM“ u sklopu Projekta „STEM udruga za popularni STEM“, UP.04.2.1.10.0065, dana 8.4.2022. dr. sc. Predrag Pale je zajedno s polaznicima edukacije testirao programsko rješenje nastalo kao jedan od intelektualnih rezultata projekta EU projekta 2020-1-HR01-KA226-SCH-094735 Aktivno učenje kroz poboljšanu interaktivnost.

Polaznici edukacije su tijekom cijelog programa (4 školska sata) testirali programsko rješenje AudIT te je bilo vidljivo da nisu imali nikakvih problema u njegovom korištenju. AudIT su koristili pomoću mobilnih uređaja i računala. Rezultati njihovih odgovora odmah su bili vidljivi i korišteni za daljnji tijek predavanja, te time možemo zaključiti da su njihovi korisnički zahtjevi u potpunosti zadovoljeni, što je i zadatak ovog programa.

  • Kategorija objave:Diseminacija